Otiorhynchus morio – Opuchlak lepiężnikowaty

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, na końcu płatkowato zgrubiały. Ciało czarne, błyszczące słabo owłosione przez co wygląda na nagie. Pokrywy płytko, ale wyraźnie rzeźbione. Nogi w tym samym kolorze, co pokrywy. Przednie uda bez zębowatych wyrostków, jedynie miejscowo zgrubiałe. Czułki czarne, relatywnie krótkie.

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 24.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Rzadki. Poza górami znany jedynie z okolic Warszawy
  2. Siedlisko. Skraje lasów, ziołorośla, polany, brzegi górskich potoków; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Beskid Żywiecki, Bieszczady
  6. Pokarm. Żeruje na szczawiach i lepiężnikach – imagines na liściach, larwy na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne całkowicie czarne obryzgi, których odróżnienie na podstawie fotografii terenowych jest trudne. I tak np. Otiorhynchus obsidianus różni się posiadaniem wyraźnych zębów na przednich udach. Inne gatunki identyfikuje się m.in. na podstawie proporcji długości członów czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Rafał Celadyn Grzegorz Gierlasiński
  9. O.morio w bazie BioMap
O.morio

Bieszczady 2018 Fot. Rafał Celadyn


Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply