Pseudocleonus grammicus – Cudzich brunatny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Boki przedplecza jasno obrzeżone. Na każdej z pokryw jasna plama tuż przy nasadzie. Nielotny.

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Bardzo rzadki i lokalny. Zasięg ograniczony do Polski południowej EN EN
  2. Siedlisko. Ciepłe tereny z roślinami żywicielskimi; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na dziewięćsiłach. Jako roślinę żywicielską podawano również chabry, ale prawdopodobnie błędnie
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. P.grammicus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply