Pseudocleonus grammicus – Cudzich brunatny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Boki przedplecza jasno obrzeżone. Na każdej z pokryw jasna plama tuż przy nasadzie. Nielotny.

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska 14.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i lokalny EN EN
  2. Biotop. Ciepłe tereny z roślinami żywicielskimi; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Jak w  podpisach fotografii; zasięg ograniczony do Polski południowej. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują na dziewięćsiłach. Jako roślinę żywicielską podawano również chabry, ale prawdopodobnie błędnie
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. P.grammicus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply