Hydaticus transversalis – Piętak przepasany

Dytiscidae – Pływakowate
Ciało owalne, lśniące, gładkie. Głowa żółta z czarnym deseniem wokół oczu. Przedplecze żółte z czarną plamą przy podstawie; plama ta nie dochodzi do połowy długości przedplecza. Pokrywy czarne, przy zewnętrznych krawędziach jasno obwiedzione – przy podstawie każdej z pokryw żółta, nieprzerwana przepaska poprzeczna. Tylne golenie i stopy pływne. Doskonale pływa i sprawnie lata.

H.transversalis

Oborniki koło Poznania 28.03.2020 Fot. Marek Robakowski

Hydaticus

Oborniki koło Poznania 28.03.2020 Fot. Marek Robakowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Jeziora, stawy, starorzecza, torfianki i inne zbiorniki wodne; zwykle unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 12-13.5 mm
  4. Aktywność. Od marca/kwietnia do października. Zimują imagines w ściółce lub pod mchem
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, polują na organizmy wodne
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek Robakowski
  9. H.transversalis w bazie BioMap

Leave a Reply