Lacon punctatus – Podrzut kropkowany

Elateridae – Sprężykowate
Ciało spłaszczone, smukłe, czarne, gęsto nakrapiane plamkami z jasnych łusek. Przedplecze z wyprofilowanymi w ostre wyrostki tylnymi kątami.

Francja – Sainte Maxime 15.06.2012 Fot. Marek R. Swadzba

Francja – Sainte Maxime 15.06.2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje środkową i południową Europę, Kaukaz, Bliski Wschód i północną Afrykę
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane; zarówno imagines jak i larwy chętnie zasiedlają środowiska podkorowe i murszejące pniaki
  3. Wymiary. Długość ciała 13-21 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; imagines aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce przypuszczalnie nie występuje
  6. Pokarm. Larwy są drapieżne, polują na stadia preimaginalne owadów ksylofagicznych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. L. punctatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply