Pyropterus nigroruber – Ogniokryw czarnoczerwony

Lycidae – Karmazynkowate
Przedplecze czarne, u niektórych osobników czerwono obrzeżone. Pokrywy intensywnie czerwone, podłużnie żeberkowane. Czułki czarne.

Lipiec 2009 - Fot. Paweł Lipski

Lipiec 2009 – Fot. Paweł Lipski

  1. Status. Uznawany za pospolity; mimo to nieczęsto obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie drzew iglastych i liściastych
  7. Podobne. Czarne przedplecze ma również Platycis minutus, którego łatwo odróżnić po jasnych wierzchołkach czułków
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji – Paweł Lipski
  9. P.nigroruber w bazie BioMap
P nigroruber

Las wiączyński 06.07.2017

P. nigroruber

Las wiączyński 06.07.2017

Pyr nigroruber

Las wiączyński 06.07.2017

Pyr. nigroruber

Las wiączyński 06.07.2017


avidal

Leave a Reply