Mycetophagus quadriguttatus – Ścier pleśniakowiec

Mycetophagidae – Ścierowate
Przedplecze brunatnoczarne. Na pokrywach zwykle po trzy żółte plamy. Ostatnie 4 człony czułków poszerzone; czułki żółte. Pierwszy człon tylnych stóp wyraźnie dłuższy od pozostałych.

Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody – ale także budynki mieszkalne i gospodarcze
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines mycetofagiczne. Larwy rozwijają się w grzybach (np. w żółciaku siarkowym), ale także w spleśniałym materiale roślinnym (produkty spożywcze, trociny, siano, słoma)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się min. kształtem, rozmieszczeniem i wielkością plam na pokrywach, czy też rudobrązowym przedpleczem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. M.quadriguttastus w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply