Mycetophagus quadriguttatus – Ścier pleśniakowiec

Mycetophagidae – Ścierowate
Przedplecze brunatno-czarne. Na pokrywach zwykle po trzy żółte plamy. Ostatnie 4 człony czułków zgrubiałe; czułki żółte. Pierwszy człon tylnych stóp wyraźnie dłuższy od pozostałych.

Austria – Leibnitz 22.10.2019 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody – ale także budynki mieszkalne i gospodarcze
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Imagines mykofagiczne. Larwy rozwijają się w grzybach (np. w żółciaku siarkowym), ale także w spleśniałym materiale roślinnym (produkty spożywcze, trociny, siano, słoma)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. kształtem, rozmieszczeniem i wielkością plam na pokrywach, czy też rudobrązowym przedpleczem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. M.quadriguttastus w bazie Biomap
Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010

Las wiączyński 29.04.2010


avidal

Leave a Reply