Glischrochilus quadrisignatus – Urazek kukurydziany

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało nagie, owalne, lśniące. Podstawa przedplecza o szerokości równej nasadzie pokryw. Na czarnych pokrywach 4 duże, bladożółte plamy; 2 przednie rozciągają się niemal od przedniego brzegu pokryw do podstawy przedplecza.

Łódź Źródłowa 24.04.2013

Łódź – Źródłowa 24.04.2013

Łódź – Dolina Olechówki 26.06.2021

Ślądkowice 04.05.2013

Ślądkowice 04.05.2013

Łódź – Dolina Olechówki 13.05.2017 Dwa osobniki przy wycieku soku

  1. Liczebność. Pospolity. Pierwsze stwierdzenie w 1989 roku. Konsekwentnie powiększa zasięg i liczebność stając się aktualnie przypuszczalnie najczęściej spotykanym gatunkiem z rodzaju
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, pola; często na terenach ruderalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, grzybnia, oraz fermentujące owoce i szczątki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki  z tego rodzaju (w 2013 roku odłowiono nowy dla Polski Grischrochilus grandis) można odróżnić na podstawie odmiennych barwie i kształcie plamek na pokrywach; najbardziej podobny Glischrochilus quadriguttatus jest zdecydowanie rzadszy i raczej unika terenów ruderalnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. G.quadrisignatus w bazie BioMap
Łódź Źródłowa 19.04.2014

Łódź – Źródłowa 19.04.2014

Łódź Źródłowa 19.04.2014

Łódź – Źródłowa 19.04.2014

Łódź – Dolina Olechówki 26.06.2021


avidal

7 thoughts on “Glischrochilus quadrisignatus – Urazek kukurydziany

  1. Liczne występowanie na kolbach uszkodzonych przez ptaki woj. kujawsko-pomorskie okolice Janowca wlkp.20 sierpnia 2014

Leave a Reply