Glischrochilus quadrisignatus – Urazek kukurydziany

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało nagie, owalne, lśniące. Podstawa przedplecza o szerokości równej nasadzie pokryw. Na czarnych pokrywach 4 bladożółte plamy; 2 górne sięgają niemal od krawędzi bocznej do krawędzi przedplecza.

Łódź Źródłowa 24.04.2013

Łódź Źródłowa 24.04.2013

Ślądkowice 04.05.2013

Ślądkowice 04.05.2013

Ślądkowice 04.05.2013

Ślądkowice 04.05.2013

Dolina Olechówki 13.05.2017 Dwa osobniki przy wycieku soku

  1. Liczebność. Pospolity. Pierwsze stwierdzenie w 1989 roku. Konsekwentnie powiększa zasięg i liczebność stając się aktualnie przypuszczalnie najczęściej spotykanym gatunkiem z rodzaju
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, pola; często na terenach ruderalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, grzybnia, oraz fermentujące owoce i szczątki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki  z tego rodzaju ( w 2013 roku odłowiono nowy dla Polski Grischrochilus grandis ) można odróżnić na podstawie odmiennych barwie i kształcie plamek na pokrywach; najbardziej podobny Glischrochilus quadriguttatus jest zdecydowanie rzadszy i raczej unika terenów ruderalnych
  8. G.quadrisignatus w bazie BioMap
Łódź Źródłowa 19.04.2014

Łódź Źródłowa 19.04.2014

Łódź Źródłowa 19.04.2014

Łódź Źródłowa 19.04.2014

7 thoughts on “Glischrochilus quadrisignatus – Urazek kukurydziany

  1. Liczne występowanie na kolbach uszkodzonych przez ptaki woj. kujawsko-pomorskie okolice Janowca wlkp.20 sierpnia 2014

Dodaj komentarz