Glischrochilus quadriguttatus – Urazek salamandrowy

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało nagie, owalne, lśniące. Podstawa przedplecza o szerokości równej nasadzie pokryw. Na czarnych pokrywach 4 bladożółte, stosunkowo wąskie plamy. Przednie plamy mogą się rozpadać na trzy mniejsze, a tylne na dwie plamki.

Francja – Cassel 16.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-5.5 mm – najmniejszy krajowy reprezentant rodzaju
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne wypływające z ran na drzewach, grzybnia
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki  z tego rodzaju (w 2013 roku odłowiono nowy dla Polski Grischrochilus grandis) można odróżnić na podstawie odmiennych barwie i kształcie plamek na pokrywach; najbardziej podobny jest wyraźnie większy Glischrochilus quadrisignatus 
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. G.quadriguttatus w bazie BioMap

Francja – Arques 15.03.2018 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply