Omosita depressa

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Przedplecze rdzawobrązowe z dwoma wgłębieniami po środku, przed podstawą przedplecza – wgłębienia te są cechą diagnostyczną rodzaju. Środkowa część przedplecza jest wyniesiona i ograniczona głębokimi bruzdami – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Pokrywy rdzawobrunatne z żółtym, rozmytym plamkowaniem. Nogi i czułki rdzawobrązowe.

Lublin – Las Dąbrowa 23.05.2021 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz rzadko obserwowany i zwykle nieliczny
  2. Biotop. Głównie lasy; znajdowany przy wyciekach soku z drzew liściastych, na padlinie i w gniazdach ssaków
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Soki roślinne, gnijące grzyby oraz padlina i inne szczątki organiczne pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju brak głębokich bruzd na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – capricornus
  9. O.depressa w bazie BioMap

Lublin – Las Dąbrowa 23.05.2021 Widoczne głębokie bruzdy ograniczające środek przedplecza Fot. capricornus


avidal

Leave a Reply