Omalisus fontisbellaquaei – Rozgniotek skulicowiec

Omalisidae – Rozgniotkowate
Głowa czarna. Przedplecze samicy czerwonobrązowe, samca czarne. Pokrywy samicy krótkie, zakrywające jedynie pierwsze dwa tergity odwłoka. Pokrywy samca okrywają cały odwłok – jednolicie czerwonobrązowe, lub czarne, bądź dwubarwne – czerwonobrązowe z zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw. Czułki i nogi samicy krótsze niż u samca, jednak złożone z tylu samu członów u obu płci.

Bielsko-Biała 07.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 07.07.2013 ♂ Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 07.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 07.07.2013 ♂ Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Rzadki. Samce obserwowane znacznie częściej od bardzo rzadko znajdowanych samic. Lokalnie na południu kraju bywa liczny
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane (chętnie buczyny) – zwłaszcza leśne drogi i prześwietlenia; także zakrzewione murawy kserotermiczne. Samce przesiadują na niskiej roślinności, samice przebywają bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Samica 5-10 mm. Samiec 5-7 mm. Larwa 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Pogórze Śląskie, Ponidzie. Wykazywany z Przedborskiego Parku Krajobrazowego – jest to być może najbliższe Łodzi stanowisko
  6. Pokarm. Larwy polują na skulice z rodzaju Glomeris i przypuszczalnie na inne bezkręgowce, np. stonogi z rodzaju Oniscus
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania, choć samice można pomylić ze świetlikowatymi Lampyridae
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Gierlasiński avidal
  9. O.fontisbellaquaei w bazie BioMap

Polana Polichno 15.06.2020 ♂

Polana Polichno 15.06.2020 ♂

Polana Polichno 15.06.2020 ♂


avidal

Leave a Reply