Metoecus paradoxus – Sąsiad dziwaczek

Ripiphoridae – Wachlarzykowate
Znany także pod nazwą natręt. Głowa mała, czarna, z tyłu płasko ścięta. Przedplecze czarne z brunatnożółtymi bokami, o silnie, łukowato, dwukrotnie wyciętej tylnej krawędzi; tylna krawędź przedplecza klinowato wyprofilowana, nachodząca na scutellum. Odwłok pomarańczowy. Pokrywy czarne ( samica ), lub brunatnożółte ( samiec ), wyraźnie rozchodzące się wzdłuż szwu pokryw. Znanych jest kilka form barwnych – min. o żółtym odwłoku. Czułki grzebieniaste.

M.paradoxus

Warszawa 04.08.2017 Samiec Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Nieliczny. Obserwacje należą do sporadycznych, także ze względu tryb życia. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Ściśle związane z gniazdami os gatunków żywicielskich, stad najczęściej obserwowane w obrębie miast i ludzkich osiedli. Niekiedy przylatuje do sztucznych źródeł światła
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm. Larwy pierwszego stadium 0.5-0.7 mm
  4. Aktywność. Imagines obserwowane zwykle późnym latem i wczesną jesienią, znacznie rzadziej wiosną. Opuszczają gniazda gatunku żywicielskiego na krótko w celu odbycia aktu kopulacji, po czym giną
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia w gniazdach Vespula germanica i Vespula vulgaris; być może także innych os. Larwa pierwszego stadium ( typu triungulinus ) jest endoparazytoidem czerwia – kiedy jest gotowa do linienia wygryza się z wewnątrz ciała ofiary, przechodzi wylinkę i przemieszcza w pobliże jego głowy. Tam wygryza drugi otwór, przez który wysysa wciąż żywego czerwia. Począwszy od drugiego stadium rozwojowego jest więc ektopasożytem. Przechodzi następne linienia; poza narządem gębowym larwa osy zostaje pożarta całkowicie
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak
  9. M.paradoxus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Leave a Reply