Chaetopteroplia segetum

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Pokrywy brązowe, ze szczecinami na bokach. Nadustek rozszerzony.

Gościm 06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Dawniej rzadka, obecnie coraz liczniejsza. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Pola uprawne, nieużytki, polany, skraje lasów; często znajdowana na kłosach traw, w tym zbóż
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie. W okolicach Łodzi miejscami nierzadki
  6. Pokarm. Nasiona traw, fragmenty kwiatów. Larwy żerują na korzeniach traw ( w tym zbóż ), oraz innych roślin
  7. Podobne. Phyllopertha horticola nie ma tak gęstych szczecin na bokach pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Ch.segetum w bazie BioMap

Dodaj komentarz