Psammoecus bipunctatus

Silvanidae
Głowa brunatna lub rdzawobrązowa. Przedplecze żółtobrązowe, rzadziej rdzawobrązowe o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Pokrywy żółte z parą brunatnych plamę w tylnej części, które mogą zanikać lub zlewać się w przepaskę poprzeczną.

Francja 07.05.2016 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne łąki, trzcinowiska, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-2.8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni z ewentualną przerwą międzypokoleniową w środku lata. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju, nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. P.bipunctatus w bazie BioMap

avidal

2 thoughts on “Psammoecus bipunctatus

  1. A to zbieg okoliczności, bo spotkałem go u siebie 11 maja – biegał po liściu na klonie. Niestety nie chciał pozować i jedyne dwie foty poszły do kosza. Zwiał mi też rzadki Cordicomus gracilis – jedyna fota poszła do kosza.

Leave a Reply