Ocypus macrocephalus – Zbójca smolisty

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, szeroka, masywna. Przedplecze o zaokrąglonych kątach. Pokrywy rdzawobrunatne, silnie skrócone. Odwłok czarny. Nogi brunatnoczarne. Czułki często z rozjaśnionymi członami wierzchołkowymi.

Szlak na Babią Górę Fot. Marek R. Swadzba

Szlak na Babią Górę Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany gatunek górski
  2. Biotop. Lasy, polany. Przebywa zwykle pod kamieniami, we mchu, w ściółce; znajdowany także na rozkładających się grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 18-25 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się szczegółami ubarwienia i proporcjami przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. O. macrocephalus w bazie BioMap

Rodzaj Ocypus - Zbójca


avidal

Leave a Reply