Ocypus macrocephalus – Zbójca smolisty

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, szeroka, masywna. Przedplecze o zaokrąglonych kątach. Pokrywy rdzawo-brunatne, silnie skrócone. Odwłok czarny. Nogi brunatno-czarne. Czułki często z rozjaśnionymi członami wierzchołkowymi.

Szlak na Babią Górę Fot. Marek R. Swadzba

Szlak na Babią Górę Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Rzadko obserwowany gatunek górski
  2. Siedlisko. Lasy, polany. Przebywa zwykle pod kamieniami, we mchu, w ściółce; znajdowany także na rozkładających się grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 18-25 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Podkarpackie, Beskidy
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się szczegółami ubarwienia i proporcjami przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Piotr Łukasik
  9. O. macrocephalus w bazie BioMap

Iwonicz-Zdrój 22.04.2023 Fot. Piotr Łukasik

Iwonicz-Zdrój 22.04.2023 Fot. Piotr Łukasik

Iwonicz-Zdrój 22.04.2023 Fot. Piotr Łukasik


Rodzaj Ocypus - Zbójca


avidal

Leave a Reply