Tachyporus solutus – Skorogonek sucholubny

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, węższa od przedplecza. Głaszczki szczękowe żółte, jasne. Przedplecze żółtoczerwone z niewielkim zaciemnieniem przy nasadzie. Pokrywy silnie skrócone, pomarańczowożółte; szczeciny na bokach pokryw relatywnie krótkie, nie dłuższe od średnicy środkowej goleni. Odwłok czarny, zwężający się ku tyłowi. Nogi żółte; pierwszy człon tylnych stóp dłuższy, niż u podobnie ubarwionych gatunków.

Austria – Illmitz 17.05.2019 Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 11.04.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, choć szeroko rozsiedlony
  2. Biotop. Polany, łąki, pola, pastwiska, skraje lasów, tereny ruderalne. Preferuje tereny suche
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce we wszystkich stadiach rozwojowych
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju o bardzo zbliżonym ubarwieniu ciała – w tym Tachyporus chrysomelinus, którego można odróżnić po znacznie dłuższych szczecinkach na bokach pokryw (dłuższe od średnicy środkowej goleni)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.solutus w bazie BioMap

Rodzaj Tachyporus - Skorogonek


avidal

Leave a Reply