Prionychus melanarius – Drzeworodek próchniczak

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało owalne, wręcz jajowate. Głowa, lekko błyszczące przedplecze i pokrywy brunatnoczarne. Golenie i stopy ciemnobrunatne. Przedni brzeg przedplecza wąsko obrzeżony.

Ponidzie 05.04.2016 Fot. Rafał Celadyn

Ponidzie 2016 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec; szczyt pojawu w czerwcu
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Znany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Odnośnie występowania na Wyżynie Łódzkiej nic mi nie wiadomo
  6. Pokarm. Imagines mycetofagiczne. Larwy żerują w przegrzybiałym drewnie, lub w ekskrementach larw chrząszczy saprofagicznych; znajdowane w dziuplach zasiedlonych przez pachnicę Osmoderma barnabita
  7. Podobne. U liczniejszego Prionychus ater matowe przedplecze nie jest z przodu obrzeżone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. P.melanarius w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply