Hymenalia rufipes

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało owalne, czarne lub ciemnobrunatne. Oczy duże, wypukłe. Przedplecze silnie rozszerzające się ku tyłowi, z ostro wyprofilowanymi tylnymi kątami. Pokrywy z niewyraźnie zaznaczonymi rowkami.

Austria – Leibnitz 05.07.2020 Fot. gernotkunz

Austria – Graz 24.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Ciepłe, suche, otwarte tereny skąpo porośnięte roślinnością – chętnie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień. Imagines aktywne nocą
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych stanowiskach w różnych częściach kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy odżywiają się podziemnymi częściami roślin
  7. Podobne. Na fotografiach podobny do Isomira murina, od której jest znacznie większy i ma większe oczy. W terenie łatwo go pomylić z drzeworodkami Prionychus (rowki na pokrywach wyraźnie zaznaczone)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. H.rufipes w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply