Neomochtherus pallipes – Memrod bladostopy

Asilidae – Łowikowate
Tergity przynajmniej w części matowe, na ich tylnych krawędziach wyraźne szczeciny. Szczeciny na potylicy proste, nie wygięte w kierunku twarzy. Wzgórek twarzowy słabo rozwinięty. Na scutum, przed szwem tułowiowym, brak sztywnych, dużych szczecin. Sternity lśniące. Uda i golenie żółte; na udach czarne podłużne plamy. Skrzydła przezroczyste, bez ciemnych lub mlecznych plam.

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, zarośla, łąki, ogrody…
  3. Wymiary. Długość ciała 13-16 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, chętnie muchówki. Larwy także entomofagiczne
  7. Podobne. Noemochtherus geniculatus ma czarne uda. Stilpnogaster aemula błyszczące tergity. Gatunki z rodzaju Neoitamus różnią się min. zagiętymi ku przodowi szczecinami na potylicy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014 ♂


avidal

Leave a Reply