Harmandiola (Harmandia) spp.

Cecidomyiidae – Pryszczarkowate
Ciało delikatne, czarne z żółtopomarańczowymi akcentami. Skrzydła przezroczyste; użyłkowanie zredukowane do kilku nierozwidlających się żyłek. Człony czułków koralikowato pogrubione. Imagines trudne do odnalezienia. Galasy kuliste, zielone, żółte, lub czerwone.

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015

 1. Liczebność. Pospolite
 2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie rosną topole
 3. Wymiary. Długość ciała imagines 2-3 mm
 4. Aktywność. Formy doskonałe można spotkać już w marcu. Larwy żerują od czerwca do września
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy żerują wewnątrz galasów na liściach topól
 7. Podobne. W Polsce co najmniej 5 gatunków, które powodują powstawanie podobnych galasów:
 • Harmandiola cavernosa
 • Harmandiola globuli
 • Harmandiola populi
 • Harmandila pustulans
 • Harmandiola tremulae

8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal


avidal

Leave a Reply