Lasioptera rubi – Pryszczarek malinowiec

Cecidomyiidae – Pryszczarkowate
Ciało delikatne. Scutum brązowawe. Odwłok czarny z jasnymi przepaskami na tergitach – przepaski te są szeroko rozerwane po środku. Nogi długie czarne z białymi wierzchołkami ud i goleni. Galas owalny początkowo zielony i miękki, potem brązowy i twardy, niekiedy z podłużnymi pęknięciami. Na opuszczonych galasach widoczne otwory wylotowe. Młode larwy są białe, starsze pomarańczowe.

Borówiec 04.04.2009 Strzałki wskazują galasy na łodygach malin Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Pospolity. Bywa bardzo liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, leśne polany, ogrody, chruśniaki, plantacje malin
  3. Wymiary. Imago osiąga około 2 mm długości. Galasy przeciętnie 20 x 50 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne od kwietnia do czerwca. Galasy można znaleźć przez cały rok. Jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w galasach na łodygach malin i jeżyn (Rubus spp.) Zapłodniona samica składa jaja u podstawy pąków liściowych po kilka sztuk. Larwy wgryzając się w łodygę, wydzielają ze śliną enzymy, które powodują nadmierny rozrost komórek miękiszowych, które tworzą galas
  7. Podobne. Imagines bardzo trudne do zidentyfikowania na fotografiach terenowych. Galasy stosunkowo charakterystyczne. Na Rubus spp. występuje też inny pryszczarek Resseliella theobaldi (pryszczarek namalinek łodygowy), ale jego larwy nie powodują powstawania galasów, a jedynie podłużne spękanie skórki lub kory. Galasy na malinach wywołuje też pospolita galasówka Diastrophus rubi, ale wyglądają one inaczej i są zwykle na cieńszych pędach – info Paweł Jałoszyński. Galasy na malinach wywołują również larwy Bembecia hylaeiformis, ale one powstają na szyjce korzeniowej lub karpie korzeniowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca

Andrzej Hańca avidal

2 thoughts on “Lasioptera rubi – Pryszczarek malinowiec

  1. Warto pamiętać, że galasy na malinach wywołuje tez pospolita galasówka Diastrophus rubi, ale wyglądają inaczej i są zwykle na cieńszych pędach.

Leave a Reply