Eurina calva

Chloropidae – Niezmiarkowate
Głowa charakterystycznie wyciągnięta do przodu. Czoło pokryte krótkimi włoskami. Szczecinki wokół przyoczek osadzone w 4 rzędach czarnych dołków. Na scutum i prescutum podłużne, jaśniejsze od tła pasy. Scutum pokryte jasnymi włoskami. Czułki czarne – 2 człon niemal tak długi, jak trzeci, lecz nigdy nie dłuższy. Skrzydła lekko, równomiernie przyciemnione.

Łódź – BRUS 30.05.2020

Łódź – BRUS 30.05.2020

Łódź – BRUS 30.05.2020

Łódź – BRUS 30.05.2020

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania. Gatunek nowy dla Polski HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Łąki, polany, murawy, skraje lasów, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała około 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w korzeniach i pędach traw
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są bardzo podobne. Żaden z nich nie został wykazany z Polski, ale występowanie dwóch z nich jest możliwe – zwłaszcza należy się spodziewać Eurina ducalis, u której 2 człon czułków jest nieco dłuższy od członu 3-ego, włoski na scutum są czarne, a szczecinki wokół przyoczek osadzone są tylko w 2, lub trzech rzędach czarnych dołków.  U Trichieurina pubescens czoło jest pokryte długimi włoskami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 30.05.2020

Łódź – BRUS 30.05.2020


avidal

Leave a Reply