Hendelia beckeri

Clusiidae
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem, różowopurpurowe. Wierzch tułowia żółopomarańczowy. Na bokach scutum nigdy nie występują jasne smugi – cecha diagnostyczna rodzaju. Trzeci człon czułków w znacznej mierze biały; u samców 3 człon silnie spłaszczony i powiększony. Wici czułków długie, czarne. Wierzchołki skrzydeł zaciemnione.

23.05.2010 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowana
  2. Biotop. Wilgotne lasy z dużą ilością butwiejącego drewna
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5.3 mm; samiec przeciętnie nieco większy od samicy
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Polska
  6. Pokarm. Spadź. Larwy żerują w wilgotnym drewnie drzew liściastych i być może iglastych – szczegóły nie są mi znane
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju. Od gatunków z rodzaju Clusiodes łatwo odróżnialny po braku jasnych pasów na bokach scutum i charakterystycznych czułkach samca
  8. Uwagi. W okresie rójki samce uczestniczą w rytuałach będących odpowiednikiem toków u ptaków; zwycięzca włada danym terytorium (zwykle jest to powalone, próchniejące drzewo), a jego szanse na kopulacje z samicami znacząco rosną
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply