Clusiidae

Rodzina skupiająca bardzo ciekawe, małe, zwykle czarnożółto ubarwione muchy zasiedlające głównie regiony tropikalne. Głowa okrągła, odwłok cylindryczny. Skrzydła często przyciemnione. Samce toczą rytualne walki o samice, co jest zjawiskiem rzadkim u muchówek. Larwy posiadają zdolność do wykonywania skoków. Rozwijają się na ogół pod korą drzew; chętnie w wilgotnych i zagrzybiałych pniach.
W Polsce 10 gatunków, rzadkich lub bardzo rzadkich – 5 z rodzaju Clusiodes, oraz po jednym z rodzajów Heteromeringia, Hendelia, Clusia i Paraclusia.

Las żeromiński 21.05.2014 Clusiodes ruficollis

Dodaj komentarz