Clusiodes caledonicus

Clusiidae
Ubarwienie ciała relatywnie ciemne – odwłok i scutum niemal czarne. Na czole, przy wewnętrznych krawędziach oczu znajdują się dwie szczecinki orbitalne. Na głowie obecne szczecinki za przyoczkami (postvertical bristles) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Krętarze białe. Skrzydła wyraźnie przyciemnione przy wierzchołkach.

Polska 16.06.2010 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Osobnik z zdjęcia jest jednym z 5 osobników gatunku po raz pierwszy obserwowanego w Polsce. Występuje w całej niemal Europie, ale wszędzie nieliczny HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Spadź. Larwy żerują w wilgotnym drewnie drzew liściastych i iglastych – przypuszczalnie są drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza z podgrupy gatunkowej caledonicus – u Clusiodes gentilis krętarze są ciemniejsze, u Clusiodes gentilis brak szczecinek za przyoczkami. Także inne gatunki z grupy gatunkowej albimanus – w tym pospolity Clusiodes ruficollis który jest zwykle jaśniej ubarwiony i różni się detalami oszczecenia, oraz Clusiodes albimanus, który ma trzy szczecinki orbitalne na czole
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply