Stegana furta

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy jaskrawo brązowoczerwone. Twarz i pleuryty (boki tułowia) czarne, bez plam; czoło matowe. Scutum czarne. Palpi ciemne. Skrzydła szczelnie okrywające odwłok, mocno wygięte, przez co mucha wygląda na garbatą. Uda częściowo ciemne. Golenie żółte.

St.furta

Łódź – BRUS 11.06.2019

S.furta

Łódź – BRUS 14.06.2019

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy z ekstensywną gospodarką, zaniedbane parki i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm. Rs samicy 3-3.3 mm. Rs samca 2.3-2.8 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, soki wypływające z ran na pniach drzew. Larwy prawdopodobnie saproksylofagiczne, rozwijają się w martwym drewnie; być może wybierają materiał przerośnięty grzybnią konkretnych gatunków grzybów
  7. Podobne. Gatunki Stegana z podrodzaju Steganina (w Polsce 4 gatunki), które różnią się m.in. posiadaniem jasnych plam na bokach tułowia, jaśniejszych od tła pasów na scutum (zwykle mniej błyszczącym), kolorem nóg, czy wreszcie wielkością
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
S.furta

Łódź – BRUS 14.06.2019

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014


avidal

2 thoughts on “Stegana furta

Leave a Reply