Syneches muscarius

Hybotidae
Oczy u obu płci stykają się ze sobą (!), jaskrawo czerwone. Tułów silnie wysklepiony, „garbaty”. Odwłok czarny. Skrzydła wyraźnie, ciemno plamkowane, wzdłuż przedniej krawędzi skrzydeł; użyłkowanie ciemne.

S.muscarius

Lary 17.07.2016

S muscarius

Lary 17.07.2016

  1. Status. Sporadycznie obserwowany i odławiany; liczebność trudna do oszacowania. Lokalnie z pewnością bywa liczny
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, zwłaszcza te poprzecinane ciekami wodnymi, przy których poluje i odbywa rójkę
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Lary (wschodnie granice województwa łódzkiego). Wykazywany z nielicznych stanowisk w kraju, w tym z łąk nadpiliczańskich
  6. Pokarm. Drapieżny; chętnie łowi ochotkowate Chironomidae i gatunki z rodzaju Geomyza
  7. Podobne. Dzięki silnie garbatej sylwetce i plamkowanym skrzydłom nietrudny do rozpoznania. Jedyny europejski reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Syneches habitat

Lary 17.07.2016 Biotop – wilgotna, bogato ukwiecona łąka z wąskim, całkowicie zarośniętym i dlatego zupełnie niewidocznym rowem melioracyjnym


avidal

2 thoughts on “Syneches muscarius

Leave a Reply