Geomyza balachowskyi/hackmani

Opomyzidae – Niżnicowate
Głowa, tułów, scutellum i nogi żółtopomarańczowe. Odwłok może być żółtopomarańczowy ( w różnych odcieniach ), lub czarny ( lecz nie u nasady ). Skrzydła przezroczyste z czarną plamą wierzchołkową i zaczernionymi żyłkami poprzecznymi. Te dwa bliźniacze gatunki można odróżnić jedynie na podstawie analizy budowy 8 sternitu, zwykle niewidocznego nawet z widoku od spodu.

Młynek 12.06.2011 Samica

Łódź – Młynek 12.06.2011 Samica

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

Młynek 12.06.2011

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Zarośla, polany, skraje lasów, łąki, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem, wielkością i układem plam na skrzydłach
Modlica 25.09.2012

Modlica 25.09.2012

Widzew 17.06.2014

Łódź – Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014 Tyłeczek

Widzew 17.06.2014

Widzew 17.06.2014

Dodaj komentarz