Lonchoptera bifurcata – Dzidnica rzęsówka

Lonchopteridae – Dzidnicowate
Dawniej pod nazwą Lonchoptera furcata. Ciało delikatne, smukłe, zwykle żółto, a sporadycznie szaroczarno ubarwione. Przy tylnych krawędziach oczu rząd jasnych długich szczecinek. Przez środek scutum i scutellum biegnie podłużna ciemna linia, która może być niewidoczna u ciemnych osobników. Na przedniej powierzchni przedniej goleni 3 cienkie szczecinki. 3 człon czułków o kulistym kształcie; wici czułków długie. Skrzydła przezroczyste, ostro zakończone.

Młynek 01.07.2015

Łódź – Młynek 01.07.2015

  1. Liczebność. Pospolita; najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Łąki, polany, lasy, zarośla, ugory…Chętnie na wilgotnych terenach trawiastych
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne – w tym wysysane z warzyw. Saprofagiczne larwy rozwijają się w butwiejącej materii organicznej
  7. Podobne. Pozostałe dzidnice, zwłaszcza również pospolita Lonchoptera lutea, którą można odróżnić po oszczeceniu przednich goleni
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal