Lonchopteridae – Dzidnicowate

Małe ( krajowe gatunki od 2 do 5 mm. ) smukłe muchówki o szpiczasto zakończonych skrzydłach, zwykle odmiennie użyłkowanych u każdej płci. Ubarwienie ciała zmienne, zwykle żółte, lub szaroczarne. Mesonotum, scutellum i nogi wyraźnie oszczecinione. Wici czułków uderzająco długie. Rozmnażanie najczęściej przez partenogenezę, w związku z czym samce są rzadko spotykane. Larwy saprofagiczne i koprofagiczne.
W Polsce 7 gatunków z 1 tylko rodzaju.

Lonchoptera Lonchoptera bifurcata – Dzidnica