Helina sexmaculata

Muscidae – Muchowate
Twarz biała. Oczy czerwono-brązowe, owłosione, u samicy rozdzielone szerokim, a u samca wąskim czołem. Scutum szarawe z ciemniejszymi od tła plamkami; szczecinki dc (dorsocentral) na scutum ułożone w dwóch rzędach po trzy szczecinki. Scutellum z parą ciemnych plam bocznych. Odwłok szary lub beżowy z ciemnymi plamkowaniem na tergitach. Uda żółto-brązowe. Golenie zwykle ciemniejsze niż uda. Stopy czarne. Skrzydła przezroczyste; żyłki poprzeczne (crossveins) zauważalnie przyciemnione.

Austria – Leibnitz 29.04.2016 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, łąki, pastwiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do sierpnia; rzadziej spotykana jesienią
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy drapieżne – polują m.in na larwy skórnikowatych (wymienia się Dermestes lardarius)
  7. Podobne. Nieco podobny są niektóre gatunki z rodzaju Anthomyia oraz Limnophora – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply