Neomyia viridescens

Muscidae – Muchowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca bardzo wąskim czołem. Czoło i potylica samicy są zielone, samca ciemnozielone. Ubarwienie ciała metalicznie zielone z silna tendencją do przybierania z wiekiem osobnika miedzistego odcienia. Na scutum jedna para szczecinek acr (acrostichal) przed szwem tułowiowym; za szwem dwa rzędy szczecinek dc (dorsocentral) – po trzy szczecinki w rzędzie. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 wąsko otwarta.

Austria – Bregenz 26.06.2020 ♀ Fot. gernotkunz

Austria – Bregenz 26.06.2020 ♀ Fot. gernotkunz

Austria – Bregenz 26.06.2020 ♀ Fot. gernotkunz

Austria – Styria 01.04.2023 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Status. Nierzadka, miejscami liczna W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Austria.
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, substancje płynne wysysane z padliny. Larwy koprofagiczne – rozwijają się w ekskrementach
  7. Podobne. Neomyia cornicina różni się oszczeceniem scutum (porównanie pod opisem). Padlinówki z rodzaju Lucilia można odróżnić po srebrzystym czole i co najmniej dwóch parach szczecinek acr przed szwem tułowiowym
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Żółte strzałki wskazują szczecinki dc, zielone szczecinki acr (u N.viridescens strzałki wskazują miejsce gdzie tych szczecinek brak)

Neomyia cornicina (po lewej) i Neomyia viridescens


avidal

Leave a Reply