Parapiophila vulgaris – Sernica zwyczajna

Piophilidae – Sernicowate
Głowa czarna z żółtymi policzkami, twarzą i czołem. Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Na policzku długa szczecinka skierowana do przodu zwana wibrysą. Tułów czarny, lśniący – przed szwem tułowiowym brak szczecinek centralnych (dorsocentral seta); za szwem, w tylnej części scutum, tylko jedna para takich szczecinek. Na każdym z barków jedna szczecinka (humeral bristle). Scutellum czarne. Nogi dwubarwne, żółtoczarne. Przednie biodra żółte.  Odwłok czarny. Czułki żółte. Wierzchołki stóp czarne. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Parapiophila

Lubień 08.08.2019 Widoczne wibrysa na policzku i szczecinka barkowa Fot. Maksymilian Syratt

Parapiophila.

Lubień 08.08.2019 In copula Fot. Maksymilian Syratt

Par.vulgaris

Lubień 08.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; zapewne nierzadka
  2. Biotop. Plastyczna ekologicznie, zasiedla naturalne biotopy ( w tym lasy ), tereny ruderalne i osiedla
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.2 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są saprofagiczne ( zwykle nekrofagiczne ); najczęściej rozwijają się w padlinie. Znajdowane w ludzkich zwłokach
  7. Podobne. U bardzo podobnej Parapiophila flavipes czoło jest całkowicie czarne, a wierzchołki stóp żółte. U Parapiophila atrifrons przednie biodra są czarne. Gatunki te nie zostały z Polski wykazane. Gatunki z rodzaju Protopiophila (w tym występująca w Polsce Protopiophila latipes) różnią się zwykle jaśniejszymi, żółtymi środkowymi i tylnymi nogami a przede wszystkim czterema parami szczecinek centralnych na scutum (1 para przed szwem, 3 za szwem tułowiowym) oraz dwiema szczecinkami na każdym z barków. Podobne są także niektóre inne gatunki z rodziny różniące się ubarwieniem poszczególnych części ciała i liczbą szczecinek tułowiowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply