Allopiophila luteata – Sernica żółtogłowa

Piophilidae – Sernicowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Twarz żółta, czoło, ciemię i potylica żółte lub czerwone; pole wokół przyoczek czarne, na potylicy para czarnych plam stykających się z tylną krawędzią oka. Na policzku długa szczecinka skierowana do przodu zwana wibrysą. Scutum czarne, silnie lśniące – przed szwem tułowiowym brak szczecinek centralnych (dorsocentral seta); za szwem, w tylnej części scutum, tylko jedna para takich szczecinek. Na każdym z barków jedna szczecinka (humeral bristle). Pleuryty (boczne płytki tulowia) częściowo żółto lub żółto-brązowo opylone. Scutellum czarne. Uda żółte z zaczernionymi wierzchołkmai. Uda i stopy w znacznej mierze żółte. Skrzydła przezroczyste, bez ciemnych plam wierzchołkowych.

Francja – Arques 28.06.2016 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 28.06.2016 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 28.06.2016 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, łąki, polany, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do sierpnia
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są nekrofagiczne; rozwijają się w padlinie ssaków i ptaków
  7. Podobne. Detale ubarwienia głowy w zestawieniu z żółtym opyleniem pleurytów, brakiem plam na skrzydłach oraz szczegółami oszczecenia odróżniają ja od innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply