Agathomyia antennata – Czarka szarytka

Platypezidae – Urodkowate
Oczy czerwono-brązowe, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca stykające się ze sobą i bardzo duże. Samica: czoło, scutum i scutellum intensywnie, szaro opylone. Odwłok czarny; tergity 2-5 szaro opylone z trójkątnymi, smoliście czarnymi plamami centralnymi – plamy te stykają się z przednimi krawędziami tergitów, a ich wierzchołki mogą (lecz nie muszą) dochodzić do tylnych krawędzi tergitów. Samiec: jednolicie, intensywnie, atłasowo czarny.

Francja – Cassel 04.08.2015 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Szeroko rozsiedlona i miejscami liczna – najpospolitszy gatunek z rodzaju. W Polsce na całym obszarze, jednak najliczniejsza na południu kraju
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, zarośla, parki, brzegi leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Spadź – imagines z jakichś powodów chętnie poszukują jej na liściach lepiężników. Larwy mykofagiczne – żerują w owocnikach szaroporki podpalanej
  7. Podobne. Samica podobna do innych szarawych gatunków z rodziny – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych wykonalna. Samiec nieodróżnialny innych gatunków z rodzaju bez szczegółowych oględzin
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply