Agathomyia collini – Czarka skryta

Platypezidae – Urodkowate
Oczy czerwono-brązowe, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca stykające się ze sobą. Samica: Czoło srebrzyście-szaro opylone, potylica czarna. Tułów zauważalnie wyniesiony, „garbaty”. Scutum czarne z rozległymi szarymi, rozmytymi plamami w tylnej części i na bokach. Scutellum smoliście czarne. Odwłok czarny z szarymi plamami na bokach 2-ego tergitu oraz z szarym wierzchołkiem. Skrzydła przezroczyste. Nie wiem jak wygląda samiec.

Francja – Cassel 25.09.2015 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Skrajnie rzadka. W Polsce odnaleziona w 1999 roku
  2. Siedlisko. Lasy, sady, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała około 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce wykazana z Ojcowskiego Parku Narodowego
  6. Pokarm. Spadź. Larwy mykofagiczne, nieznane – prawdopodobnie żerują w owocnikach czyrenia śliwowego
  7. Podobne. Samica stosunkowo charakterystyczna, samiec zapewne podobny do wielu innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply