Pneumia nubila

Psychodidae – Ćmiankowate
Stosunkowo duża, szaro ubarwiona ćmianka. Samce charakteryzują się obecnością bujnej kępki włosków na twarzy.

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

Struga Dobieszkowska 13.04.2015

  1. Status. Pospolita, miejscami bardzo liczna; podczas rójki można obserwować dziesiątki i setki osobników w jednym niemalże miejscu. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Głównie wilgotne lasy; zasiedla brzegi leśnych strumieni, ale także rowów melioracyjnych, a nawet wypełnionych wodą kolein
  3. Wymiary. Rs 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. U preferującej jedynie płynące zbiorniki wodne Pneumia trivialis kępka włosków na twarzy samca jest mniej bujna. Ćmianki z innych rodzajów w ogóle takiej kępki nie mają, lub jest ona ewidentnie skromniejsza (najbardziej podobne są gatunki z rodzaju Pericoma)
  8. Uwagi. Identyfikacji osobników z 2015 roku podjął się Gunnar M Kvifte
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Habitat - Struga Dobieszkowska w kwietniu

Habitat – Struga Dobieszkowska w kwietniu

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021


avidal

Leave a Reply