Ptychopteridae – Wachlarzynowate

Długonogie muchy długoczułkowe. Wielkość ciała gatunków europejskich zawiera się w granicach 8-15 mm.  Ciało czarno ubarwione, u niektórych gatunków nogi i odwłok częściowo pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste, często wyraźnie czarno plamkowane. Cechą charakterystyczną jest występowanie tylko jednej żyłki analnej (w odróżnieniu od rodziny Tipulidae, wyróżniającej się dwoma żyłkami analnymi), oraz żyłki pozornej vena spuria. Odwłok samic zakończony spiczastym pokładełkiem.
Zasiedlają wilgotne biotopy, gdzie znajdują odpowiednie warunki dla rozwoju larwalnego.
W Polsce 9 gatunków, w większości bardzo trudnych do identyfikacji; choć akurat dwa najpospolitsze są łatwe do rozróżnienia.


Leave a Reply