Ptychopteridae – Wachlarzynowate

Długonogie muchy długoczułkowe. Wielkość ciała gatunków europejskich zawiera się w granicach 8-15 mm.  Ciało czarno ubarwione, u niektórych gatunków nogi i odwłok częściowo pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste, często wyraźnie czarno plamkowane. Cechą charakterystyczną jest występowanie tylko jednej żyłki analnej ( w odróżnieniu od rodziny Tipulidae, wyróżniającej się dwoma żyłkami analnymi ), oraz żyłki pozornej vena spuria. Odwłok samic zakończony spiczastym pokładełkiem.
Zasiedlają wilgotne biotopy, gdzie znajdują odpowiednie warunki dla rozwoju larwalnego.
W Polsce 9 gatunków, w większości bardzo trudnych do identyfikacji; choć akurat dwa najpospolitsze są łatwe do rozróżnienia.

Struga Dobieszkowska 12.04.2015 Samiec Ptychoptera albimana – Wachlarzyn przybrzeżny
Struga Dobieszkowska 02.05.2012 Ptychoptera contaminata – Wachlarzyn mułowy
Struga Dobieszkowska 12.04.2015 Samiec Ptychoptera minuta – Wachlarzyn

Leave a Reply