Ptychoptera paludosa – Wachlarzyn nagoskrzydły

Ptychopteridae – Wachlarzynowate
Scutum i scutellum czarne. Tergity odwłoka częściowo pomarańczowe lub całkowicie czarne (rzadziej). Nogi długie, dwubarwne; uda żółto-pomarańczowe z czarnymi kolanami. Czułki czarne – 3 człon relatywnie długi, dłuższy niż człony 4 i 5 łącznie. Skrzydła wyraźnie plamkowane, pokryte bardzo obficie microtrichiami głównie wzdłuż przedniej krawędzi i w części wierzchołkowej – komórka Cu2 niemal naga, bez mitrotrichiów (konieczne oględziny pod binokularem).

Dania 15.06.2022 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

Dania 15.06.2022 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – rzadko obserwowany
  2. Biotop. Głównie brzegi leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Dania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy filtrują cząstki organiczne
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z grupy gatunkowej – Ptychoptera lacustris (3 człon czułków tak długi jak człony 4 i 5 łącznie) i Ptychopetra longicauda (tergity zawsze całkowicie czarne) komórka Cu2 jest obficie pokryta microtrichiami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

avidal

Leave a Reply