Ptychoptera lacustris – Wachlarzyn szczudlarz

Ptychopteridae – Wachlarzynowate
Scutum i scutellum czarne. Tergity odwłoka częściowo pomarańczowe, nigdy całkowicie czarne. Nogi długie, dwubarwne; uda pomarańczowe z czarnymi kolanami. Czułki czarne – 3 człon relatywnie krótki, o długości równej członom 4 i 5 łącznie. Skrzydła wyraźnie plamkowane i pokryte bardzo obficie microtrichiami na całej powierzchni (konieczne oględziny pod binokularem) – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Francja – Cassel 19.05.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 18.05.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Głównie brzegi leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy filtrują cząstki organiczne
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z grupy gatunkowej – Ptychoptera paludosa i Ptychopetra longicauda (tergity zawsze całkowicie czarne) microtrichia w środkowej i nasadowej części skrzydeł są znacznie mniej obfite, a trzeci człon czułków stosunkowo dłuższe; dłuższy od członów 4 i 5 łącznie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 18.05.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply