Cordilura pubera – Okrutnica asasynka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Ciało czarne, szaro opylone. Głaszczki (palpi) ze sztywną, długą, odstającą szczecinką – cecha diagnostyczna rodzaju. Odwłok wydłużony, wystający poza wierzchołki skrzydeł. Na scutellum samicy 4 szczeciny apikalne – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Uda czarne. Golenie i stopy ciemnożółte; czarna plamka na każdym członie przednich stóp. Skrzydła u nasady zażółcone.

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015 ♀

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki i ogrody ze zbiornikami wodnymi, torfowiska, mokradła, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm. Rs 5.4-6.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines są drapieżne. Fitofagiczne larwy żerują na pędach turzyc i sitowia, okazjonalnie także na sitach
  7. Podobne. Wierzchołek scutellum u samic Cordilura pudica uzbrojony jest w tylko 2 szczeciny apikalne. Samce rozróżnialne po genitaliach. Status gatunkowy bliźniaczej Cordilura aemula jest dyskusyjny – jeśli przyjąć gatunek za pełnoprawny, to został wykazany jedynie z doliny Biebrzy. Inne gatunki z tego rodzaju różnią się m.in. zaczernionym wierzchołkiem skrzydeł, czy brakiem czarnych plamek na stopach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀ Dobrze widać czarne plamki na poszczególnych członach przedniej stopy

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀


avidal

Leave a Reply