Scathophaga furcata – Cuchna leśna

Scathophagidae – Cuchnicowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Głowa szara. Czoło pomarańczowe. Scutum szare. Barki szare, tej samej barwy co scutum. Scutellum szare. Odwłok szary lub żółty. Nogi w znacznej mierze pomarańczowobrązowe. Przednie uda z podłużną, szarą smugą na przedniej powierzchni.  Czułki pomarańczowobrązowe; 3 człon niekiedy częściowo przyciemniony. Wić czułków naga. Żyłki poprzeczne na przednim skrzydle wyraźnie przyciemnione.

Las wiączyński 15.05.2021

Las wiączyński 15.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, łąki, polany, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines drapieżne, chętnie łowią inne muchówki; menu uzupełniają spadzią. Larwy koprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. U Scathophaga lutaria wici czułków są wyraźnie owłosione. Scathophaga pictipennis różni sie pomarańczowymi barkami. Pozostałe cuchny można odróżnić po ubarwieniu czułków, braku przyciemnienia na żyłkach poprzecznych bądź brakiem szarej smugi na przednim udzie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply