Elgiva cucularia

Sciomyzidae – Smętkowate
Głowa białożółta, twarz biała, policzki białe. Oczy z bordowobrązowymi smugami. Scutum szaroniebieskie z podłużnymi pasami.  Szczecinki tułowiowe mocno zredukowane (m.in. brak znajdujących się na bokach pronotum tzw. subalar seta). Czułki rozdęte; wici czułków rozjaśnione. Skrzydła przezroczyste, żyłki nierozjaśnione – na żyłkach poprzecznych oraz na żyłce R2+3 ciemne plamki, żyłka poprzeczna r-m silnie, łukowato wygięta.

E.cucularia

Łódzki Ogród Botaniczny Kwiecień 2019 Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Niezbyt liczna, choć szeroko rozsiedlona
  2. Biotop. Pobrzeża zbiorników wodnych, wilgotne łąki, trzęsawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami ślimaków słodkowodnych
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju – Elgiva solicita i rzadka Elgiva divisa różnią się m.in. ubarwieniem wierzchniej strony tułowia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Włodek Wypych
  9. Więcej o gatunku
  10. Wymowa: elgiwa kukularia
E.cucularia

Łódzki Ogród Botaniczny – Kwiecień 2019 Fot. Włodek Wypych


avidal

Leave a Reply