Saltella sphondylii

Sepsidae – Wońkowate
Muchówki są czarne, matowe, mają wysuniętą do przodu twarz, gęsto porośnięte szczecinkami skrzydła, oraz opylone woskiem (płytka boczna tułowia znajdująca się nad środkowym biodrem). Mają pomarańczowe uda i pomarańczowe scutellum, Obserwuje się wysokie zróżnicowanie w udziale koloru pomarańczowego w różnych częściach ciała. Powierzchnia kutykuli bardziej matowa w porównaniu z innymi Sepsidae; tarczka jest duża i płaska, zwykle (choć nie zawsze) także pomarańczowa. Skrzydła bez plamek.

Francja – Cassel 23.06.2021 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 15.07.2021 Fot. Marie Lou Legrand

Warmia k. Ostródy 23.07.2023 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Rozpowszechniona na pastwiskach z krowimi plackami lub w ich pobliżu, zwykle nie występuje masowo. Gatunek palearktyczny i nearktyczny
  2. Siedlisko. Podeschnięte odchody przeżuwaczy, głównie bydła
  3. Wymiary. Długość ciała 2,4 – 3 mm
  4. Aktywność. Maksymalna liczebność dorosłych w czerwcu; znacznie mniejszy pojaw na przełomie września i października
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – Warmia. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy koprofagiczne, dorosłe widywana także na kwiatach, szczególnie na baldachach selerowatych
  7. Podobne. U rzadszej S.nigripes katepisternum (boczna płytka tułowia) jest opylone woskiem tylko na jego krańcach a skrzydła wyraźnie rzadziej porośnięte mikroszczeciną. Jej oczy są nieco bardziej okrągłe i większe 
  8. Uwagi. Samce pilnują składające jaja samice, często zagłębiając się z nimi w otwory pozostawione przez chrząszcze
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply