Odontomyia argentata

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Niewielka i na pierwszy rzut oka niepozorna lwinka o ciemnym ciele. Zyskuje na urodzie przy dokładniejszych oględzinach. Na szerokim odwłoku widnieją jasne pasy, u samców jest on srebrzyście opylony. Oczy z fioletowymi smugami w dolnej części.

Spała 23.04.2015 Na wierzbowej bazi

Spała 23.04.2015 ♀ na wierzbowej bazi

Spała 23.04.2015

Spała 23.04.2015 ♀

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂

  1. Status. Rzadka, lecz lokalnie bardzo liczna VU
  2. Siedlisko. Bagna, brzegi stawów, torfowiska, łozowiska w dolinach rzecznych, podmokłe polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie – m.in. polana na granicy rezerwatu Jodły Łaskie. Fotki samicy nie są dobre, ale spełniają funkcję dokumentacyjną. Bardzo licznie obserwowałem ją wiosną w Spalskim Parku Krajobrazowym
  6. Pokarm. Nektar i spadź. Larwy żywią się cząstkami organicznymi a zasiedlają brzegi wód, rzadziej przebywają pod kobiercem mchów, a nawet w butwiejącym drewnie
  7. Podobne. Również ciemno ubarwiona Odontomyia tigrina ma ewidentnie czarny odwłok. A cechą kluczową są proporcje czułków – u O.argentata pierwszy człon jest dwa razy dłuższy od drugiego
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂

Rezerwat Jodły Łaskie 16.05.2013

Rezerwat Jodły Łaskie 16.05.2013 ♀

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♂

Spała 23.04.2015

Spała 23.04.2015 Tutaj ♀ dała się złowić Ebrechtella tricuspidata


avidal

Leave a Reply