Odontomyia tigrina

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Głowa, scutum i scutellum czarne. Odwłok z wierzchu czarny, szeroki, bez jasnych plam; wierzchołek odwłoka u samicy zwykle biały. Spód odwłoka częściowo żółtopomarańczowy. Czułki czarne. Nogi dwubarwne. Skrzydła przezroczyste, czarno użyłkowane. Główka przezmianek biała.

Widzew 03.06.2015

Łódź – Widzew 03.06.2015 ♀

Widzew 03.06.2015

Łódź – Widzew 03.06.2015 ♀

Widzew 03.06.2015 Samica

Łódź – Widzew 03.06.2015 ♀

  1. Liczebność. Rzadka; na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka
  2. Biotop. Roślinność przybrzeżna porastająca brzegi stawów śródłąkowych, glinianek, rowów melioracyjnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; imagines chętnie odwiedzają baldachy i kosaćce. Larwy saprofagiczne, rozwijają się między łodygami roślin wodnych
  7. Podobne. Odontomyia argentata jest jaśniej ubarwiona. Rzadki w okolicach Łodzi Nemotelus nigrinus dorasta do ledwie 4.5 mm
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Staw na Widzewie 03.06.2015 - Habitat

Staw na Widzewie 03.06.2015 – Habitat


avidal

Leave a Reply