Cheilosia impressa – Wyrówka łopianówka

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne z wyraźnym granatowym poblaskiem. Oczy czerwonobrązowe, owłosione, u samca holoptyczne, u samicy rozdzielone czołem. Nogi całkowicie czarne. Nasada skrzydeł ewidentnie przyżółcona, co jest szczególnie dobrze widoczne u samic.

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015 ♀

Wołosate 27.05.2014 Samiec

Wołosate 27.05.2014 ♂

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, baldachowiska, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm. Długość skrzydła 5.5-8 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady; na Wyżynie Łódzkiej rzadka
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy żerują w korzeniach łopianów
  7. Podobne. Inne czarne wyrówki pozbawione są metalicznie granatowego poblasku
Las żeromiński 01.08.2015 Samica

Las żeromiński 01.08.2015 ♀

Ustrzyki Górne 29.05.2014

Ustrzyki Górne 29.05.2014 ♀

Bereżki 28.05.2014 Samica

Bereżki 28.05.2014 ♀

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015 ♀

Leave a Reply