Myolepta dubia – Kukiełka lśniąca

Syrphidae – Bzygowate
Przedplecze i scutellum czarne. Odwłok czarny, ale pierwsze dwa tergity ( i tylko wyjątkowo t3 ) u samicy z szerokimi żółtymi plamami na bokach; u samca rozległe żółty plamy także na t3 . Skrzydła przezroczyste, zażółcone przy nasadzie.

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 Samica

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

  1. Liczebność. Rzadka. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm. Długość skrzydła 6-8.75 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień; apogeum pojawu w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Stała populacja rozwija się w Przedborskim Parku Krajobrazowym ( imagines regularnie obserwowane na Murawach Dobromierskich ). Poza tym w centralnej Polsce nieobecna
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Saprofagiczne larwy rozwijają się w wypełnionych wodą dziuplach drzew liściastych, gdzie filtrują płynną zawiesinę z cząstek organicznych
  7. Podobne. Jeszcze rzadsza, nieobecna na Wyżynie Łódzkiej Myolepta potens, która zawsze ma żółte boki 3-go tergitu. Kiedy siedzi ze złożonymi skrzydłami i żółte boki tergitów są słabo widoczne, można ją wziąć za Cheilosia impressa, u której nasady skrzydeł również są żółte
  8. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz