Myolepta dubia – Kukiełka lśniąca

Syrphidae – Bzygowate
Scutum i scutellum czarne. Odwłok czarny, ale pierwsze dwa tergity (i tylko wyjątkowo t3) u samicy z szerokimi żółtymi plamami na bokach; u samca rozległe żółty plamy niemal zawsze także na t3 . Skrzydła przezroczyste, zażółcone przy nasadzie.

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

  1. Liczebność. Rzadka DD
  2. Biotop. Lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień; apogeum pojawu w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Bieszczady, mazowieckie – obserwacja z lipca 2021 to pierwsze stwierdzenie dla województwa, oraz świętokrzyskie – stała populacja rozwija się w Przedborskim Parku Krajobrazowym (imagines regularnie obserwowane na Murawach Dobromierskich)
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Saprofagiczne larwy rozwijają się w wypełnionych wodą dziuplach drzew liściastych, gdzie filtrują płynną zawiesinę z cząstek organicznych
  7. Podobne. Jeszcze rzadsza, nieobecna na Wyżynie Łódzkiej Myolepta potens, która zawsze ma żółte boki 3-go tergitu. Kiedy siedzi ze złożonymi skrzydłami i żółte boki tergitów są słabo widoczne, można ją wziąć za Cheilosia impressa, u której nasady skrzydeł również są żółte
  8. Więcej o gatunku
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak avidal

Warszawa – Ogród Botaniczny UW 25.07.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny UW 25.07.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny UW 25.07.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak


Rodzaj Myolepta - Kukiełka


avidal

Leave a Reply