Cheilosia vicina – Wyrówka ciemna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, o samców połączone, u samic rozdzielone czołem; czoło szaro opylone. Ciało czarne, lśniące, skąpo owłosione. Nogi całkowicie czarne. Skrzydła przyciemnione.

ch.vicina

Poznań – Lasek Golęciński 14.05.2017 ♂ Fot. Bartosz Sołtysiak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; chętnie z jaskrów. Larwy minują liście przywrotników
  7. Podobne. Inne czarne wyrówki, zwłaszcza rzadsza Cheilosia nigripes, która różni się m.in. słabszym szarym opyleniem czoła i jeszcze silniej przyciemnionymi skrzydłami, zwłaszcza w części nasadowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bartosz Sołtysiak

Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply