Epistrophe eligans – Mszycznica wytworna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u samca stykają się ze sobą, u samicy są rozdzielone czołem. Piękny bzyg z plemienia Syrphini o metalicznie połyskującym, brązowomiedzianym scutum. Na tergitach 2, 3, a w licznych przypadkach także 4 bladożółte, szkliste plamy, bądź przepaski, szersze i większe u samicy.

Widzew 09.05.2013 Samiec

Łódź – Widzew 09.05.2013 ♂

Młynek 18.05.2012

Łódź – Młynek 18.05.2012 ♀

Młynek 18.05.2012

Łódź – Młynek 18.05.2012 ♀

Lubuskie 01.06.2021 Fot. Marek Nowacki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Skrzydło 6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień, ze wzmożoną aktywnością na wiosnę
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek z różnych kwiatów. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Trudno pomylić ją z jakąkolwiek inną muchówką
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Teresa Stolarczyk avidal
E.eligans

Larwa – 22.06.2006 Fot. Teresa Stolarczyk

Widzew 11.05.2015 Ciężarna samica poszukuje miejsca odpowiedniego do złożenia jaj

Łódź – Widzew 11.05.2015 Ciężarna ♀ poszukuje miejsca odpowiedniego do złożenia jaj

Młynek 18.05.2012

Łódź – Młynek 18.05.2012 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013 Samica

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013 Samica

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013

Rezerwat Jodły Łaskie 06.05.2013 ♀

Widzew 11.05.2015

Łódź – Widzew 11.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 12.04.2016 ♀

Lubelskie 01.06.2021 ♀ Fot. Marek Nowacki


Rodzaj Epistrophe - Mszycznica


avidal

Leave a Reply