Epistrophella euchroma – Mszyczak zmienny

Syrphidae – Bzygowate
Scutum czarne z miedzianym połyskiem. Boki tułowia silnie owłosione. Odwłok z żółtymi plamami na tergitach 2-4; plamy na tergitach 3 i 4 nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów. Plamy te mogą łączyć się ze sobą tworząc poprzeczne przepaski. Pomiędzy tergitami 2 i 3, przy ich bocznych krawędziach, mała żółta plamka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na tergicie 5-ym żółta, nierozerwana przepaska. Nogi w znacznej części żółte. Czułki żółte.

Ceteń 27.04.2015 Samica

Ceteń 27.04.2015 ♀

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♀

Młynek 17.04.2011

Łódź – Młynek 17.04.2011 ♂

Młynek 17.04.2011 Samiec

Łódź – Młynek 17.04.2011 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, zarośla, sady, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – czerwiec, czasem lata jeszcze w lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy afidofagiczne, ulubionym pożywieniem są mszyce z gatunku Myzus cerasi żerujące na czereśniach
  7. Podobne. Meligramma triangulifera, Meliscaeva auricollis, gatunki z rodzaju Melangyna i inne – wszystkie one pozbawione są żółtej plamki między tergitami 2 i 3
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Ceteń 27.04.2015 Samiec

Ceteń 27.04.2015 ♂

Ceteń 27.04.2015 Samiec z nieprzerwanymi przepaskami

Ceteń 27.04.2015 ♂ z nieprzerwanymi przepaskami

Ceteń 27.04.2015

Ceteń 27.04.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 ♀

Młynek 17.04.2011

Młynek 17.04.2011 ♂

Park Poniatowskiego 22.04.2012 Samiec

Łódź – Park Poniatowskiego 22.04.2012 ♂

Młynek 06.05.2013 Samica

Łódź – Młynek 06.05.2013 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 06.05.2016 ♀

Las wiączyński 10.05.2015

Las wiączyński 10.05.2015 ♂

Las wiączyński 10.05.2015 Samiec

Las wiączyński 10.05.2015 ♂

Las wiączyński 10.05.2015

Las wiączyński 10.05.2015 ♂

Park Poniatowskiego 22.04.2012

Park Poniatowskiego 22.04.2012 ♂


avidal

Leave a Reply